Prolaps i ryggen

MR undersøkelser er den beste undersøkelsesmetoden for å vurdere skiveprolapser.

Symptomer på et skiveprolaps

 • Sterke strålende smerter i et eller begge ben. Nervesmerter er intense og mange beskriver dem som tannverklignende
 • Svekket kraft i ben eller fot
 • Prikking/murring eller nedsatt følelse nedover i benet
 • Det er ikke alltid prolapser gir smerter i selve ryggen. I mange tilfeller blir ryggen bedre når smertene øker i benet
 • Slitasjeforandringer og forkalkninger kan også lage symptomer som minner om prolaps

Noen årsaker til prolaps i ryggen

 • Gjentatte ryggepisoder
 • Ugunstige løft eller vridninger
 • Fremoverlent arbeid i lengre perioder
 • Stressende livssituasjon gir et forhøyet spenningsnivå i stabiliserende muskler som igjen kan medføre feilbelastninger
 • Slitasje forandringer eller degenerative forandringer i ryggen

Det er flere betegnelser som benyttes for å beskrive hvordan prolapsen ser ut

 • Bukende skive eller anulus ruptur – da har skivematerialet blitt presset bakover, men er fortsatt innenfor noen av bruskringene.
 • Dehydrerte skiver – dehydrering eller tap av væske gir informasjon om at skiven er i en slitasjeprosess og har mistet noe av støtegenskapene sine.
 • Midtstilt prolaps – da har skivematerialet blitt presset lengre bakover enn ved en bukning og kan presse på nerverøtter eller ryggmargen.
 • Høyre eller venstrestilt prolaps – skivematerialet kan også bevege seg sideveis til en av sidene. 90% av prolapser vil være til høyre eller venstre og bare 10% mot midten.

Prolapsene blir betegnet etter det nivået de stammer fra. I korsryggen, eller lumbal columna, er det 5 lumbale virvler og mellomvirvelskiven får sin benevning fra virvelen over og under f.eks.  L4/5 eller L5/S1. Mellom disse virvlene kommer det ut nerver fra ryggmargen som går ut i bena våre. Nervene sender informasjon ut til muskler og ledd og prolapser kan gi symptomer ut i bena i form av smerte, nummenhet eller nedsatt kraft. Det er derfor viktig å undersøke hvorvidt prolapsen presser på nerven eller ikke.

Eksempler på MR beskrivelser av prolapser utgått fra ryggen eller Lumbal columna kan være

 • Skiven L4-5 er dehydrert, moderat bukende og har en liten anulusruptur
 • Mistanke om lite venstrestilt prolaps i skiven L5-S1 som kan påvirke venstre S1 rot
 • Lite midtdtillet prolaps i L3-4 lumbale skive uten rotpåvirkning

Prolaps kan noen ganger være svært alvorlig. Ved feil diagnose eller forsinket behandling kan det medføre varige skader på nervesystemet.

Mange kan ha prolaps i ryggen uten å være klar over det. I de fleste tilfeller går prolapsen i ryggen tilbake etter tid og/eller behandling. I svært sjeldne tilfeller kan en prolaps trykke på de nervegreinene som går fra ryggmargen til urinblæra (cauda equina). Dette kan føre til at du mister kontroll over vannlatingen (får ikke til og late vannet, eller det oppstår urinlekkasje) og avføringen (forstoppelse eller lekkasje). I disse tilfellene anbefales det alltid å oppsøke lege/sykehus straks.

Det antas at omtrent 10% av personer som lider av isjias trenger operasjon.

Hva gjør kiropraktoren

Kiropraktoren vil alltid gjøre en grundig undersøkelse i forkant av behandling for å være sikker på at riktig diagnose er stilt ved ryggprolaps. Kiropraktorer kan henvise pasienter på lik linje med leger til sykehus eller legespesialister hvis man ønsker vurdering for mulig prolapsoperasjon.

Hva kan man gjøre selv

De aller fleste med prolaps i ryggen blir friske. I perioden når man sliter med mye smerter fra prolaps er det vanlig å bruke smertestillende eller medikamenter som er betennelsesdempende. Fysisk aktivitet er også viktig i helbredelsesfasen da dette vil myke opp ledd og aktivisere rygg-og magemuskulaturen. Men den fysiske aktiviteten skal ikke gi smerter. Se mer under ryggøvelser.

Forskning har vist at konservativ behandling og øvelser på sikt gir bedre resultater enn operasjon. Korrekt diagnose, råd og veiledning er viktig for et godt resultat. Ønsker du mer informasjon om prolaps i ryggen kontakt oss.