Elling Jørgensen

Elling Jørgensen har 27 års erfaring. Og er medlem av NKF.