Jorunn B. Jakobsen

Jorunn har jobbet ved klinikken siden 2000 og kjenner dermed klinikken meget godt. Hun har også tidligere erfaring fra sekretær-/administrasjon gjennom flere år.