Ole Christer Høyer Mathiassen

Interesse og god erfaring innen hodepine og svimmelhet/krystallsyke. Etterutdanning i idrettskiropraktikk.

ole@hoyer-mathiassen.no