Behandling

Nakkeplager

Lavryggsmerter

Bekkenlåsning/løsning Spedbarn

Idrettsskader

Sjokkbølgebehandling (EWST) og DYNA laserbehandling