Behandling

Kiropraktoren undersøker deg og finner ut hva som feiler deg, og gir deg gode råd og behandling om nødvendig. Han eller hun vurderer også om du trenger behandling eller henvisning til andre spesialister.

Dette gjør kiropraktoren når du kommer til behandling:

 • Undersøker og stiller diagnose.
 • Rekvirerer vanlig røntgen, CT, MR og andre undersøkelser ved behov for eksempel på landets sykehus.
 • Kommer med forslag til behandlingstiltak.
 • Vurderer om det er kiropraktisk behandling du trenger eller annen behandling/oppfølging.
 • Kan sykemelde inntil 12 uker hvis behov.
 • Henviser til spesialisthelsetjeneste ved sykehus om nødvendig.
 • Gir informasjon, råd og veiledning for å mestre og forebygge plager.
 • Gir kiropraktisk behandling.

Hovedmålsettingen ved kiropraktorbehandling er å redusere smerte, fremme generell helse og øke livskvalitet ved å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem. I behandlingen av den enkelte pasient legges det vekt på å se pasienten i et helhetsperspektiv etter en totalvurdering. Kiropraktoren anvender hovedsakelig hendene i selve behandlingen og bruker en rekke metoder og – teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ledd, muskler, bindevev og nervesystem:

 • Spesifikk leddbehandling/manipulasjon
 • Tøyninger
 • Muskulære teknikker
 • Nevrologiske teknikker
 • Stabiliserende trening
 • Øvelser, råd og veiledning