Elektroterapi

(Skanlab Therapy)

Den umiddelbare dype varmen fører til at blodårene utvides (vasodilatasjon), surstoff-opptaket (metabolismen) øker og det kollagene vevet blir mer elastisk. Også tonus i muskel reduseres gjennom den dype lokale varmen. Ved stimulering av de tykke nervefibrene får man økt nerveledningshastighet og pasienten vil ha en klar fordel av smertelindring når rehabilitering starter.

Behandlingstiden er i alt vesentlig avhengig av vevets beskaffenhet og er i gjennomsnitt 4 til 6 minutter lang. Ved større vevsområder (f.eks. lårmuskelen) kan det være nødvendig med opptil 10 minutters behandling. Man kan velge mellom 2 ulike elektrodestørrelser avhengig av arealet på behandlingsområdet. Brukeren bestemmer hvilken størrelse som skal benyttes til den enkelte behandling. For mere informasjon se skanlab.no