Røntgen og MR av nakke

Røntgenundersøkelser av nakken kan gi oss en vurdering av

  • Brudd
  • Feilstillinger, skjevheter eller scoliose
  • Slitasje forandringer, degenerative forandringer eller arthritt
  • Sclerose (økt bendannelse på hvirvlene i nakken)
  • Uncovertebralleddsarthrose eller osteochondrose
  • Sykdommer som rammer skjelettet som f.eks. Revmatiske lidelser som Bechtrews sykdom eller leddgikt
  • Alvorlig patologi som f.eks. kreft

MR undersøkelser av nakken utføres for å vurdere nakkeprolaps, bukende skiver, degenererte eller høydereduserte mellomvirvelskiver, Modic type I eller type II forandringer eller annen bakenforliggende patologi som f.eks. kreft eller nevrologiske sykdommer i nervesystemet som f.eks. Multippel Sclerose (MS). Røntgenundersøkelser og MR og CT undersøkelser er viktig supplement til å få stilt riktig diagnose. Ofte fremkommer ikke årsaken til nakkesmertene på røntgen eller MR bildene slik at anamnese eller opptak av sykehistorien og den kliniske undersøkelsen er fortsatt meget viktig. Røntgen og MR undersøkelser vil sammen med undersøkelsen bidra til å stille riktig diagnose slik at kiropraktoren kan gi eller anbefale den optimale behandlingen.