Migrene

Det er viktig å ikke glemme at migrenepasienten også kan ha annen type hodepine i tillegg til migrenen. Migrene er et stort og underdiagnostisert problem. Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål når det gjelder hva migrene egentlig skyldes. I dag har en nok kunnskap til å si at migrene skyldes en komplisert kombinasjon av arvelige forhold, en rekke indre faktorer i kroppen samt ytre faktorer i miljøet. Anfallene skyldes biokjemiske reaksjoner i den delen av nervesystemet som regulerer blodsirkulasjonen til hjernen.

Vanlige symptomer

Migreneanfall viser stor variasjon, fra milde og raskt forbigående anfall til dramatiske anfall med intense smerter opptil 2-3 døgn. De fleste migreneanfall følger et bestemt mønster og kan inndeles i en aurafase og en smertefase.

Anfallshyppighet

Noen har 1-2 anfall i måneden, andre kan ha 3-4 anfall i uken.
Et anfall kommer gjerne når man skal slappe av som i helgen eller i begynnelsen av ferien. Kvinner kan ha regelmessige anfall i sammenheng med menstruasjonssyklusen. Det vanligste er at anfallet strekker seg over en dag. Pasienten kjenner allerede fra morgenen av at han vil få migrene og anfallet er som regel over til neste dag. Barn har ofte kortvarige anfall som varer i få timer.

Klassisk migrene

 • Anfallet starter med at blodårene i hjernen trekker seg sammen i 15-20 min. Pasienten vil da ofte få et forvarsel om at anfall er underveis i form av flimmer eller lysglimt foran øynene. Forvarsler varierer mye fra person til person og kan innebære prikking og nummenhet i arm og fot, lette lammelser, oppkast og diaré, uro og hjertebank.
 • Deretter kommer en fase med kraftig smerte i den ene halvdelen av hodet. Smertene er ofte verst i tinning, panne eller bak øynene.
 • Et anfall kan vare fra få timer til 2-3 dager og ledsages ofte av kvalme, svimmelhet og lysømfintlighet.

Vanlig migrene

 • Ved vanlig migrene kommer smertene normalt uten forvarsel som flimmer og lysglimt foran øynene
 • Hodesmerten er som regel jevnere fordelt enn ved klassisk migrene, men som regel halvsidige
 • Kvalme er mindre vanlig
 • Felles for både klassisk og vanlig migrene er overfølsomhet for lys og lyd

Migreneutløsende faktorer

 • Feilfunksjoner i nakke
 • Triggerpunkter i nakke- og kjevemuskulatur
 • Stress
 • Sterkt lys
 • Støy
 • Intense dufter (parfyme)
 • Uregelmessig livsførsel
 • Manglende væskeinntak
 • Intoleranse for enkelte matvarer
 • Hormonelle faktorer som menstruasjon og graviditet

Kiropraktisk behandling

Kiropraktisk behandling har vist seg å kunne redusere migrenens anfallshyppighet og intensitet. Vi anbefaler derfor alle migrenepasienter å få undersøkt og behandlet alle migreneutløsende faktorer i muskelskjelettsystemet.

Hovedmålsettingen ved kiropraktorbehandling er å redusere smerte, fremme generell helse og øke livskvalitet ved å gjenopprette normal funksjon i bevegelsesapparat og nervesystem. I behandlingen av den enkelte pasient legger vi vekt på å se pasienten i et helhetsperspektiv etter en totalvurdering. Kiropraktoren bruker hovedsakelig hendene i selve behandlingen og utfører en rekke metoder og teknikker for å gjenopprette normal funksjon i ryggens ledd, muskler, bindevev og nervesystem.

 • Spesifikk leddbehandling
 • Tøyninger
 • Muskulære teknikker
 • Nevrologiske vurderinger
 • Stabiliserende trening
 • Øvelser, råd og veiledning

Dette kan du selv gjøre ved anfall

 • Oppsøke et stille, kjølig og mørkt rom under migreneanfall
 • Noen finner best lindring i å ligge, andre liker å sitte
 • Kjøl ned pannen med kalde omslag
 • Moderne migrenemedikamenter kan for mange gi effektiv lindring, stoppe eller utsette anfall
 • Medikamenter er tilgjengelig som nesespray, injeksjoner og stikkpiller hvis kvalme og oppkast forhindrer inntak av tabletter

Slik kan du selv forebygge

Hvilke faktorer som utløser migrene vil variere fra person til person. Prøv deg systematisk fram etter eliminasjonsmetoden. Det kan være nyttig å føre en hodepinedagbok for å få kunnskap om ditt eget hodepinemønster

 • Lev regelmessig og sørg for få nok søvn
 • Stå opp til samme tid hver dag, også i helgene, gå heller å legg deg igjen senere
 • Unngå mat og drikke som gir anfall
 • Skjerm øynene for sterkt sollys og bruk gjerne mørke solbriller
 • Unngå aktiv og passiv røyking
 • Unngå sterke dufter, parfyme kan utløse anfall

Kiropraktoren nerve,- muskel- og skjelettekspert

En kiropraktor er spesialist på plager i bevegelsesapparat og nervesystem. De vanligste muskelskjelettlidelsene som kiropraktoren behandler er ryggsmerter, nakke- og skuldersmerter, hodepine, migrene, svimmelhet, armsmerter, bensmerter og bekkensmerter. Denne ekspertisen har en kiropraktor tilegnet seg gjennom:

 • 5-6 års universitetsutdannelse
 • 1 års offentlig turnustjeneste
 • Autorisasjon

Landets offentlig godkjente kiropraktorer hjelper Norges befolkning til en bedre hverdag. Hvert år utfører norske kiropraktorer nærmere 2 millioner undersøkelser og behandlinger.