Symptomer ved nakkeprolaps

Det er flere betegnelser som benyttes for å beskrive hvordan prolaps eventuelt ser ut

 • Bukende skive eller anulus ruptur – da har skivematerialet blitt presset bakover, men er fortsatt innenfor noen av bruskringene.
 • Dehydrerte skiver – dehydrering eller tap av væske gir informasjon om at skiven er i en slitasjeprosess og har mistet noe av støtegenskapene sine.
 • Midtstilt prolaps – da har skivematerialet blitt presset lengre bakover enn ved en bukning og kan presse på nerverøtter eller ryggmargen.
 • Høyre eller venstrestilt prolaps – skivematerialet kan også bevege seg sideveis til en av sidene. 90% av prolapser vil være til høyre eller venstre og bare 10% mot midten.

Prolapsene blir betegnet etter det nivået de stammer fra. I nakken er det 7 stk cervicale virvler og mellomvirvelskive får sin benevning fra virvlen over og under f.eks. C4/5 eller C5/6. Mellom disse hvirvlene kommer det går det nerver fra ryggmargen som går ut i armene våre. Nerver sender informasjon ut til muskler og ledd som sender informasjon tilbake til hjernen.

 

Prolapser i nakken kan gi symptomer som smerte, nummenhet eller nedsatt kraft i armene. Som ett ledd i undersøkelsen av nakke- og armsmerter er det viktig å vite om prolapsen presser på en nerve.

Eksempler på MR beskrivelser av prolapser utgått fra nakken eller Cervical columna

 • Skiven C5/6 er dehydrert, moderat bukende og har en liten anulusruptur.
 • Mistanke om lite venstrestilt prolaps i 5. cervical skive som kan påvirke venstre C6 rot.
 • Lite midtstilt prolaps i 3. cervicale skive uten rotpåvirkning

Symptomer på et nakkeprolaps kan derfor være flere ting

 • Sterke utstrålende smerter i en eller begge armene. Nervesmerter er intense og mange beskriver dem som tannverklignende
 • Svekket kraft i arm/hånd
 • Prikking/murring eller nedsatt følelse i arm/fingre
 • Det er ikke alltid prolapser gir nakkesmerter, noen ganger har man bare symptomer i armen
 • Slitasjeforandringer og forkalkninger kan også lage symptomer som minner om prolaps

Prolaps kan noen ganger være svært alvorlig og ved feil diagnose eller forsinket behandling kan dette gi varige skader på nerver og det vevet nerven er ansvarlig for.

Mange kan ha prolaps i nakken uten å være klar over det. Det er først når prolapsen begynner å presse på nervene at flere føler smerter i nakken og skuldrene. I de fleste tilfeller går prolapsen i nakken tilbake etter tid og behandling. Generelt er det få prosent av alle prolapsene som kommer i nakken. Det vanligste stedet for prolaps er helt nederst i korsryggen.