Røntgen og MR brystryggen

MR-undersøkelser av brystryggen utføres for å vurdere

  1. Prolaps,
  2. Bukene skiver
  3. Degenererte eller høydereduserte mellomvirvelskiver
  4. Alvorlig patologi som f.eks. kreft
  5. Nevrologiske sykdommer i nervesystemet som f.eks. Multippel Sclerose/MS.

Røntgen, MR og CT undersøkelser er viktig supplement til å få stilt riktig diagnose. Ofte fremkommer ikke bekkensmertene på røntgen eller MR bildene slik at anamnese eller opptak av sykehistorien og den kliniske undersøkelsen fortsatt er meget viktig. Røntgen og MR diagnostikk vil sammen med den kliniske undersøkelsen hjelpe kiropraktoren å stille riktig diagnose for deretter kunne gi eller anbefale den optimale behandlingen.