Symptomer ved låsning i brystryggen

Vanlige symptomer på kink mellom skulderbladene

  1. Stivner plutselig til mellom skulderbladene
  2. Smerten sitter ofte i et bestemt punkt bak ved skulderbladene
  3. Kroppen holdes på skakke for å unngå smerten
  4. Vanskelig å dreie på ryggen eller se til siden uten å samtidig snu hele kroppen
  5. Smertene kan være intense og det kan være vondt å puste

Kiropraktisk behandling av kink eller ribbelåsninger

Det mest sentrale i kiropraktorens undersøkelse er å finne frem til det vi kaller for en funksjonsfeil, også kalt låsninger, som betyr at leddene mellom to virvler i ryggraden har stivnet til. Låsning er meget smertefullt og ofte årsaken til pasientens plager. Når ett eller flere ledd låser seg vil det skape irritasjon i de musklene som skal bevege på leddene og omliggende vev. Alt dette påvirker smertemekanismer lokalt og sentralt i nervesystemet og man har en smertefull tilstand. Kiropraktisk behandling vil alltid tilpasses pasientens helsetilstand. Som regel vil behandlingen omfatte manipulasjon hvor man løsner opp leddene som har stivnet til i nakken med en rask bevegelse/grep ofte etterfulgt av lokal bløtvevs-/og triggerpunktsbehandling etter at manipulasjonsgrepet er utført. Behandlingen er som regel smertefri og uten bivirkninger.

Akutte smerter kan oppstår etter ytre påkjenninger som

  1. Bilulykker med whiplash eller nakkesleng kan i tillegg til nakkeplager gi smerter mellom skulderbladene
  2. Slag eller vold mot brystregionen
  3. Fall i trapp, på isen eller i skiløypa

Ved traumatiske brystsmerter anbefaler vi alltid at man kontakter lege, legevakt eller kiropraktoren for en grundig vurdering, registrering av det aktuelle og eventuell videre undersøkelser som røntgen eller MR.
Vi har alle naturlig nok stor respekt for brystsmerter av frykt for hjerteproblemer. Ta alltid brystsmerter alvorlig.
Sliter du med noe av det over kan du besøke en kiropraktor.