Jonas Mordal Dretvik

Utdannet 2014 ved Palmer College of Chiropractic, USA.

Jobber helhetlig med muskel- og skjelettlidelser, hodepine og stressrelaterte plager, samt trykkbølge.