Priser (egenandel)

Norske kiropraktorpasienter får trygderefusjon, det vil si at pasienten

betaler en egenandel som er kiropraktorens honorar fratrukket refusjonsbeløpet.

Prisene gjelder fra 1. feb 2022

Første konsultasjon

730,-

Oppfølgende behandling

 475,-

Utvidet undersøkelse/time etter 1 år

 610,-

Ny babyundersøkelse

520,-

Trykkbølgebehandling

630,-

Såler med tilpasning

1290,-

>Timer som ikke er avbestilt innen dagen før, dekkes av pasienten. 

Behandling hos kiropraktor omfattes per dags dato ikke
av frikortordningen.

Drosjerekvisisjon skrives ut ved behov.

Pasienter kan søke om refusjon til reiser ved behandling hos
kiropraktor via NAV.