Fysioterapi

Hva er fysioterapi?

Fysioterapi er et praktisk og tradisjonsrikt fag som er i stadig utvikling og setter krav til akademisk kompetanse, kritisk tenkning og nyskaping. 

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold.

Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell.

Hva behandler en fysioterapeut?

En fysioterapeut behandler de aller fleste problemer som stammer fra muskel- og skjelettapparatet.

Idrettsskader, forstuvninger, belastningslidelser, postoperativ behandling, ryggsmerter, senebetennelser, muskelplager, bekkenløsning, isjias, hoftesmerter, knesmerter, fot/ankel/håndleddsmerter, diffuse smerter fra bevegelsesapparatet.

Hvordan jobber en fysioterapeut?

Fysioterapeuter jobber ofte ved å kombinere behandling med øvelser som pasienten gjør forebyggende hjemme selv.