Dyrekiropraktikk

Dyrekiropraktikk eller veterinærkiropraktikk er utviklet av veterinærer og kiropraktorer i fellesskap for å kunne behandle dyr med kiropraktiske teknikker. Det er en forståelse for at kiropraktiske teknikker på lik linje med mennesker kan ha god effekt på problemer i nervemuskelskjelett systemet for dyr. Dette da kompetansen på bevegelsesapparatet går over artsgrensene fordi de grunnleggende anatomiske forhold er så like. Det er klart at det er meget store forskjeller også, og disse må læres, men hovedvekten av erfaringen som vi opparbeider oss om hvordan ledd og muskler oppfører seg på mennesker kan overføres til dyr som hest og hund. Ikke bare er anatomien lik, men mange av sykdommene som degenerasjon, smerte, muskelkrampe, leddlåsninger, prolaps, slimposebetennelser etc, er heller ikke et særtrekk hos en art. Behandlingstilbudet for dyr når det gjelder behandling av skader og belastninger av nerve-muskel-skjelettsystemet kan være mindre optimal enn det som vi forventer innen humane helsetjenester. Folk søker dermed den kompetansen som dyrekiropraktorer innehar til beste for funksjon og helse for dyrene.

En dyrekiropraktor må ha god kunnskap om den arten som han/hun velger å behandle. Det er derfor slik at noen bare behandler hunder, noen bare hester, mens andre behandler flere arter. For å bli dyrekiropraktor må man enten være veterinær eller kiropraktor og så ta tilleggs kurs i veterinærkiropraktikk. Dette gis i regi av flere «skoler» som godkjennes av International Veterinary Chiropractic Association (IVCA). Kursserien består av minst 210 timer som avsluttes med eksamen. Ved godkjent «skole» eksamen kan man ta en standardisert sertifiserings eksamen i regi av IVCA. Ved bestått denne eksamen kan man kalle seg sertifisert innen veterinærkiropraktikk. For å opprettholde sertifiseringen forlanger IVCA stadig etterutdanning i form av kurs og fordypning i veterinærkiropraktikk. Det er per dags dato ingen offentlig godkjenning av dyrekiropraktorer.

Besøksadresse:

Stovner senter 7, oppgang C, plan 4, 0985 OSLO

Kart på mobil

Åpningstider:

mandag
09:00 - 16:00
tirsdag
11:00 - 18:00
onsdag
10:00 - 18:00
torsdag
10:00 - 18:00
fredag
09:00 - 14:00

Geir Wiik - Kiropraktor

Kiropraktor

Timebestilling

Kiropraktor Sze Yen Ho

Kiropraktor

Timebestilling

Har du helseforsikring?

Du kan med fordel benytte deg av din helseforsikring hos følgende forsikringsselskaper m.fl.
ved mange av Kiropraktorgruppen sine klinikker rundt om i landet.