mandag, 10 april 2017 21:50

Virker fysisk aktivitet for hofteartrose?

Hvis du har slitasjegikt i hofta (hofteartrose) vil fysisk aktivitet redusere smerter og gi bedre funksjon. Livskvaliteten vet vi mindre om, men den kan se ut til å være upåvirket. Det viser en ny forskningsoversikt.

Slitasjegikt

Slitasjegikt (artrose) er en sykdom som rammer leddene.

Oftest rammes knærne, hoftene, hendene og ryggraden. De viktigste symptomene ved slitasjegikt er stivhet, smerte og nedsatt bevegelighet. Når knær eller hofte rammes kan det være vanskelig og vondt å gå. Det kan bli vanskelig å utføre hverdagslige gjøremål, som å reise seg fra stolen eller knytte skolissene.

Risikoen for å utvikle artrose øker med alderen og er hyppigst fra 45-50 årsalder og oppover. Andre faktorer som spiller inn kan være overvekt, tidligere skader eller at du har familiemedlemmer med artrose. Det finnes ingen kur for slitasjegikt, men det finnes ulike behandlinger som kan redusere smerten og funksjonsnedsettelsen den forårsaker (les mer om slitasjegikt på Helsebiblioteket.no.)

Fysisk aktivitet

Man har god tro på at fysisk aktivitet er nyttig for personer med artrose. Fysisk aktivitet kan være så mangt, men de vanligste treningsformene er gjerne tøying eller mobilitetsøvelser, utholdenhets-, styrke- eller balanseøvelser enten alene eller i kombinasjon med hverandre. Man kan trene på egenhånd eller få hjelp og veiledning av fysioterapeut, kiropraktor, manuellterapeut eller andre med relevant faglig bakgrunn.

Tabell. Virker fysisk aktivitet for personer med hofteartrose?

Tabell slitasjegikkt hofte

Hva er funnene basert på?

Forskningsfunnene er hentet fra en forskningsoversikt (systematisk oversikt). Forfatterne har her samlet forskning om effekt av å trene blant personer med hofteartrose. Trening ble sammenlignet med standard behandling. Standard behandling var alt fra å stå på venteliste, bli fulgt opp av fastlegen til å få veiledning og støtte over telefon. Blant personene som deltok i studiene var det stor variasjon med tanke på grad og varighet av hofteartrose. I noen studier foregikk treningen i grupper og i andre individuelt, gjerne med oppfølging av fysioterapeut. Treningsprogrammet varte fra seks til tolv uker og hyppigheten var fra én til tre ganger per uke. Effekten av å trene ble målt rett etter treningsprogrammet var avsluttet, men resultater fra de studiene som hadde lengre oppfølging, viser at effekten vedvarte i opptil seks måneder.

Kilde

Fransen M, McConnell S, Hernandez-Molina G, Reichenbach S. Exercise for osteoarthritis of the hip. Cochrane Databaseof Systematic Reviews 2014, Issue 4. Art. No.: CD007912. DOI: 10.1002/14651858.CD007912.pub2.

Fulltekst: Cochrane Library

 

Finn en klinikk nær deg

Har du helseforsikring?

Du kan med fordel benytte deg av din helseforsikring hos følgende forsikringsselskaper m.fl.
ved mange av Kiropraktorgruppen sine klinikker rundt om i landet.

 

Sjekke med din behandler om din forsikring kan benyttes, da behandlerne har individuelle avtaler. OBS: Forsikringen skal være aktivert før første time.