mandag, 16 januar 2017 10:00

Virker kondisjonstrening for personer som har hatt slag?

Kondisjonstrening reduserer funksjonsnedsettelsen og øke bevegeligheten hos personer som har hatt slag. Det viser en ny forskningsoversikt.

Slag

Å få slag (hjerneslag) betyr at blodtilførselen til hjernen stoppes eller kraftig reduseres enten fordi det dannes en blodpropp (hjerneinfarkt) eller fordi en blodåre sprekker

(hjerneblødning). Omtrent 85 prosent av alle hjerneslag skyldes hjerneinfarkt og cirka 15 prosent skyldes hjerneblødning. Når hjernen får for lite oksygen kan deler av den ødelegges og det kan gi varige funksjonsnedsettelser. Hjerneslag fører ofte til lammelse eller begrensninger i muskelfunksjon på den ene siden av kroppen, noe som igjen påvirker bevegelse, fysisk yteevne og daglige aktiviteter. Hjerneslag kan også gi språk- og synsproblemer (les mer om hjerneslag på helsebiblioteket.no)

Kondisjonstrening

Kondisjonstrening (utholdenhetstrening) er en treningsform hvor de store muskelgruppene aktiveres, og hjertets evne til å pumpe ut blod og oksygen til kroppen forbedres. Å jogge, løpe, sykle, gå på ski, ro og padle en noen eksempler på individuelle treningsformer som øker utholdenheten. Andre former, som aerobics, danse eller ballspill er også gode treningsformer (les mer om kondisjonstrening på helsenorge.no).

Tabell kondisjonstrening ved slag

Hva er funnene basert på?

Forskningsfunnene er hentet fra en forskningsoversikt (systematisk oversikt). Forfatterne har her samlet forskning om effekt av å trene kondisjon hos personer som har hatt slag. Kondisjonstrening ble sammenliknet med å ikke trene kondisjon (ingen tiltak). Flest menn deltok i forskningen (60-70 %). Aldersspennet på de som deltok var fra 40-årene til 70-årene med en gjennomsnittsalder på rundt 60 år. Hvor lenge det var siden hjerneslaget til de som deltok, varierte mye. Noen begynte treningen to uker etter slaget mens andre etter fem år. De fleste lå imidlertid i tidsspennet seks til 12 måneder etter slaget. Kondisjonstreningen bestod i hovedsak av enten tredemølletrening eller ergometersykkeltrening. Lengden på treningsperioden var mellom én måned til to år, hvorav de fleste lå på et sted mellom én til seks måneders treningsperiode. De fleste trente 3 ganger per uke. Treningen ble i hovedsak gjennomført på rehabiliteringsinstitusjoner.

Kilde

Saunders DH et al. Physical fitness training for stroke patients. Cochrane Database of Systematic Reviews 2016, Issue 3. Art. No.: CD003316. DOI: 10.1002/14651858.CD003316.pub6.

Fulltekst:

Cochrane Library

Finn din klinikk

eller bestill time online

Har du helseforsikring?

Du kan med fordel benytte deg av din helseforsikring hos følgende forsikringsselskaper m.fl.
ved alle Kiropraktorgruppen sine klinikker rundt om i landet.

Om oss

Kiropraktorgruppen er en landsdekkende samling av autoriserte kiropraktorer. Alle med medlemskap i Norsk Kiropraktorforening.

kg logo hvit