mandag, 13 februar 2017 12:51

Virker yoga for korsryggsmerter?

Yoga kan bedre ryggfunksjonen og reduserer smerter hos personer med korsryggsmerter. Det viser en ny forskningsoversikt.

Ryggplager

Ryggplager er et relativt vanlig problem som kan by på store utfordringer for den det gjelder. Ved siden av smerter, vil mange oppleve at hverdagen blir vanskeligere fordi funksjonsevnen reduseres.

Ryggplager kan være akutte eller langvarige (kroniske), og plagene kan være i ulike deler av ryggen. Det er ofte vanskelig å fastslå hvor smertene kommer fra eller hva de skyldes (de er uspesifikke). Som oftest dreier det seg om ufarlige tilstander som for eksempel kan utløses av en bestemt bevegelse, en «kink». Andre ganger kan smertene skyldes at en nerverot irriteres av en prolaps eller for trang nerverotkanal. I sjeldne tilfeller kan det være alvorligere sykdom som ligger bak (som beinbrudd, infeksjoner, betennelser, svulster eller kreft). Korsryggen er den delen av ryggen som ligger mellom korsbenet og brystvirvlene. Den er vanligvis «svai» og er den delen av ryggen er mest utsatt ved belastning.

Yoga

Yoga er kropp-sinn øvelser som stammer fra India. Yoga praktiseres på mange ulike måter, med ulike former og underliggende filosofier. Den vi kjenner best til i Vesten er hatha-yoga. Denne yogaformen legger vekt på kroppsøvelser og ses på som et alternativ til vanlig fysisk trening. I vanlig fysisk trening er ofte målet å bli raskere og/eller sterkere ved å øke musklenes volum og kapasitet. Øvelsene fokuserer mest på armer og bein. I yoga derimot, er hovedfokuset å strekke muskler, og da spesielt ryggen. Strekkøvelser og ulike positurer skal lede til balanse, harmoni og smidighet, ikke større muskelkraft. Målet med yoga er å skape ro, fokus og konsentrasjon og å oppnå stillhet og uforanderlighet ved å ta kontroll over eget mentalt og kroppslig liv gjennom å trene konsentrasjon og fokus.

Tabell yoga kiropraktorgruppen2

Hva er funnene basert på?

Forskningsfunnene er hentet fra en forskningsoversikt (systematisk oversikt). Forfatterne har her samlet forskning om effekt av yoga hos personer som har kroniske korsryggsmerter. Yoga ble sammenliknet med å ikke trene (ingen tiltak, vanlig oppfølging, venteliste). Flest kvinner deltok i forskningen. Gjennomsnittsalder på de som deltok i studiene var rundt 40-50 år. I tillegg til de fysiske bevegelsene og positurene i Hatha-yogaen, bestod alle variantene av meditasjon, avspenning eller pusteøvelser. Yogatimene varte i 45-90 minutter og ble gitt én til tre ganger per uke og var i regi av en helsetjeneste (som lokalmedisinske sentre, fastlegekontor, fysioterapeut) eller yogasenter. Yogakursene varte stort sett i 12 uker (det korteste kurset i én uke og det lengste i 24 uker).

Kilde

Wieland LS, Skoetz N, Pilkington K, Vempati R, D'Adamo CR, Berman BM. Yoga treatment for chronic non-specific low back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD010671. DOI: 10.1002/14651858.CD010671.pub2.

Fulltekst:

Cochrane Library

Finn din klinikk

eller bestill time online

Har du helseforsikring?

Du kan med fordel benytte deg av din helseforsikring hos følgende forsikringsselskaper m.fl.
ved alle Kiropraktorgruppen sine klinikker rundt om i landet.

Om oss

Kiropraktorgruppen er en landsdekkende samling av autoriserte kiropraktorer. Alle med medlemskap i Norsk Kiropraktorforening.

kg logo hvit