torsdag, 16 februar 2017 14:37

Virker trening for håndartrose?

Trening kan redusere smerter og stivhet i fingrene og gi bedre håndfunksjon hos personer med håndartrose. Det viser en ny forskningsoversikt.

Artrose

Artrose (slitasjegikt) er en sykdom som rammer leddene. Hyppigst rammes leddene i knærne, hoftene, hendene og ryggraden.

Ved artrose blir brusken i leddet gradvis slitt ned og kan forsvinne helt. Plagene kan komme over tid og være diffuse. Risikoen for å få artrose er høyest blant kvinner og øker med alderen. Andre faktorer som spiller inn kan være overvekt, tidligere skader eller at du har familiemedlemmer med artrose (se Helsebiblioteket).

Ved artrose i hender er det først og fremst fingrenes ytter- og midtledd, og tommelens rotledd som rammes. Symptomene kan være smerter, stivhet i fingerleddene, hovne og fortykkede fingre og muskelsvakhet. Styrken i håndgrepet blir svekket og man kan få vansker med for eksempel å vri kluter og å åpne lokk. Dette kan betydelig redusere aktivitetsnivået og daglige gjøremål fordi det er vondt og/eller vanskelig å bruke hendene. Selv om det ikke finnes noen kur for artrose i dag, finnes det tiltak som kan lette plagene og funksjonsnedsettelsen artrose kan medføre.

Trening

Trening kan beskrives som en aktivitet du gjør for å forbedre eller opprettholde din fysisk form, ferdigheter eller evner. I dagligtale brukes ofte termen trening om fysisk trening, som i all hovedsak har med bedring eller opprettholdelse av fysisk form å gjøre. Man har ulike former for fysisk trening, avhengig av hva målet er. Er målet å bli raskere, så er kondisjonstrening bra, er målet å bli sterkere er styrketrening bra, er målet å bli mer smidig eller fleksibel, kan tøying eller strekkøvelser være bra. Målet med å trene hendene når man har håndartrose er å øke muskelstyrken og bevegeligheten og/eller stabiliteten i leddene.

Tabell. Virker trening for personer med håndartrose?

Tabell handsrtrose

Hva er funnene basert på?

Forskningsfunnene er hentet fra en forskningsoversikt (systematisk oversikt). Forfatterne har her samlet forskning om effekt av trening hos personer som har håndartrose. Gjennomsnittsalder på de som deltok i studiene var et sted mellom 60-80 år. Trening ble i hovedsak sammenliknet med å ikke trene (ingen tiltak eller vanlig oppfølging). Målet med treningen var å redusere smerte, øke gripe- eller klemmestyrken, øke fingerferdighetene, ivareta leddstabiliteten og øke og ivareta bevegeligheten. Flest kvinner deltok i forskningen. Antall og typer øvelser som inngikk i treningen varierte litt mellom studiene. Ulike øvelser for bedre fleksibiliteten og å øke styrken gikk igjen i de fleste studiene. Ergoterapeuter og fysioterapeuter var de fagfolkene som stort sett var involvert i treningen.

Kilde

Østerås N, Kjeken I, Smedslund G, Moe RH, Slatkowsky-Christensen B, Uhlig T, Hagen KB.
Exercise for hand osteoarthritis. Cochrane Database of Systematic Reviews 2017, Issue 1. Art. No.: CD010388. DOI: 10.1002/14651858.CD010388.pub2.

Fulltekst:

Cochrane Library

Finn en klinikk nær deg

Har du helseforsikring?

Du kan med fordel benytte deg av din helseforsikring hos følgende forsikringsselskaper m.fl.
ved mange av Kiropraktorgruppen sine klinikker rundt om i landet.

 

Sjekke med din behandler om din forsikring kan benyttes, da behandlerne har individuelle avtaler. OBS: Forsikringen skal være aktivert før første time.