Thomas Dall

Hva er Gestaltterapi, kort forklart:
Gestalt er et tysk ord som betyr skikkelse, helhet, form eller figur.
Hensikten med terapien kan være å bearbeide traumatiske opplevelser, kriser, angst, depresjoner eller utforske sider ved deg selv som du ikke finner ut av, arbeide med egen utvikling.
Metoden hjelper klienten med å bli kjent med egne følelser og handlinger. Bevisstgjøringen skjer gjennom samtale, rollespill, kreative uttrykksformer og eksperimentelle øvelser.
Vi jobber med hva som skjer her-og-nå. Terapeuten er derfor ikke objektiv og nøytral, men er selv villig til å komme deg i møte i et jeg-du-forhold og skape grunnlag for dialog. Terapeuten er opptatt av ikke å gå seg vill i søken etter bakenforliggende årsaker, men å jobbe her og nå for å løse vanskelige situasjoner.

Terapeutens rolle:

Min jobb som terapeut er både å støtte deg og å utfordre deg. Sammen kan vi finne ut hva som stopper deg i din utvikling og jeg kan støtte deg i å ta nye og kanskje bedre valg – og til å få et mer levende liv. Kanskje må noe også aksepteres? Det er mye i livet som ikke kan forandres. Utfordringen er hvordan du lever med det.

Din jobb er å kjenne etter hva som skjer med deg, og å ta i bruk alle ressursene du har til å komme videre. Veien til endring er ofte å bli bedre kjent med deg selv. Når du oppdager flere sider ved deg selv, øker også valgmulighetene. Valg kan være smertefulle, fordi de innebærer å velge bort noe. Som terapeut kan jeg støtte deg i denne beslutningsprosessen.

Jeg har selvsagt streng taushetsplikt. Behandling av personopplysninger skal skje i samsvar med Lov om personopplysninger.

Hvis dette virker interessant, vennligst ta kontakt for en hyggelig og uforpliktende samtale.
Tlf.nr: 456 16 833, eller send mail til: dallgestalt@gmail.com.
En terapitime varer i ca. 50 min. og koster 650,- kr,